Node JS Eğitimi – 03 (Operatörler ve Tip Dönüşümleri)

Bir önceki eğitimimizde Değişkenler ve Nesneler’den bahsetmiştik. Değişken ve nesne tanımlamaları yapmıştık. Daha sonra nesne içindeki nesne parçacıklarını (değişkenleri) çağırarak ekrana yazdırmıştık.  Node JS eğitimimize Operatörler ve Tip Dönüşümleri konusuyla Devam edelim.

Operatörler

Herhangi bir yazılım dilini daha önce öğrendiyseniz operatörler ve tip dönüşümleri konusuna hakimsinizdir. Operatörler toplama (+), çıkarma (-), çarpma (*) ve bölme (/) olarak 4 tanedir. Bunları değişkenler üzerinde detaylı olarak görelim.


var sayi = 24;
console.log(sayi);   //Ekran çıktısı 24
console.log(sayi + 8); //Ekran çıktısı 32
console.log(sayi - 8); //Ekran çıktısı 16
console.log(sayi*2);  //Ekran çıktısı 48
console.log(sayi/2);  //Ekran çıktısı 12

Yukarıdaki kod parçacığında sayi isimli bir değişken ataması yaptık ve 24 değerini attık. Bu değişken tipi otomatik olarak Integer veri tipinde olmuş oldu. Bu yüzden operatörleri kullanarak matematiksel işlemler yaptırabiliriz. Kod parçacığının devamında değişkenimizi kullanarak yaptığımız toplama çıkarma çarpma ve bölme işlemleri görülmektedir. Bu işlemlerin sonucunda ortaya çıkan ve ekrana yazdırılan değerler yorum satırı olarak verilmiştir. Bir kodu yorum satırı haline getirmek için “//” işaretini kullanıyoruz. İlgili satırda bu işaretten sonra gelen kısımlar yorum haline gelecektir. Derleyiciler bu işaretten sonraki kısımları okumaz. Bu kısımlar sadece yazılımcıya not alma hakkı tanır.


var metin1 = "fatih";
var metin2 = "yilmaz";
console.log(metin1 + metin2);        // Ekran çıktısı fatihyilmaz
console.log(metin1 + " " + metin2);     // Ekran çıktısı fatih yilmaz
console.log(sayi + metin1 + " " + metin2)  // Ekran çıktısı 24fatih yilmaz

Yukarıdaki kod parçacığında metin1 ve metin2 isimli iki değişken ataması yaptık ve sırasıyla “fatih” ve “yilmaz” değerlerini attık. Bu değişken tipi otomatik olarak String veri tipinde olmuş oldu. String değişken tipleri matematiksel işlemler için uygun değildir. Mantık olarak “fatih” ve “yilmaz” ifadelerini toplarsak herhangi bir matematiksel sonuç vermeyecektir. String ifadeleri sadece toplama (+) operatörünü kullanarak yan yana ekleme için kullanabiliriz. String birleştirme örnekleri yukarıdaki kod parçacığında gösterilmiştir. Ekran çıktıları arasındaki farklılığı dikkatle inceleyiniz. Son örnekteki ifadenin başına daha önce tanımladığımız Integer ifadeyi ekledik. Fakat derleyici Integer bir ifadeyle String bir ifadeyle toplayamayacağı için Integer ifadeyi String olarak kabul etti ve yanyana ekleme işlemi yaptı. Yukarıdaki String ifadeleri tanımlarken çift tırnak (“) yerinde tek tırnak (‘) işareti de kullanabilirsiniz. Bu işlemlerin sonucunda ortaya çıkan ve ekrana yazdırılan değerler yorum satırı olarak verilmiştir.

Tip Dönüşümleri


var stringsayi = "24";
console.log(stringsayi + 4);        // Ekran çıktısı 244
var integersayi = parseInt(stringsayi);
console.log(integersayi + 4);        // Ekran çıktısı 28

var donusensayi = integersayi.toString();
console.log(donusensayi + 4);        // Ekran çıktısı 244

Yukarıdaki kod parçacığında stringsayi isimli değişken ataması yaptık ve “24” değerlerini attık. Bu değişken tipi otomatik olarak String veri tipinde olmuş oldu. Bu değişkeni 4 değeriyle toplarsak ifadeler metinmiş gibi davranacaktır ve sonuç 244 olacaktır. parseInt komutuyla  elimizdeki String ifadeyi eğer mümkünse Integer ifadeye dönüştürebiliriz. Örneğin “fatih” String ifadesini Integer ifadeye dönüştürmeye çalışırsanız hata alırsınız. stringsayi değişkenini Integer değer parse ettikten sonra bu değeri integersayi değişkenine atıyoruz. Şimdi bu değer 4 sayısıyla toplama işlemine tabi tuttuğumuzda 28 sonucunu almaktayız. Son olarak Integer değişken değerlerini String tipine dönüştürmek için değişken adından sonra .toString() komutu kullanılır. Bu kullanımla ilgili örnek yukarıda verilmiştir.

Tüm yazdığımız kodların ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir.

Javascript dosyasını indirmek için tıklayınız.

Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir