Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüleri (System Development Life Cycle – SDLC) Nedir?

Yazılım Mühendisliği projelerinin temel döngüleri SDLC (System Development Life Cycle) olarakgeçmektedir. Bu döngüler; Planlama (Planning), Analiz (Analyze), Tasarım (Design), Gerçekleştirme(Implementation)

Devam